Коледж

Денна: 30 000 грн

Спеціальність "Фінанси" спеціалізація "Нейрофінанси"

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціалізація «Нейрофінанси»  підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Гарант програми –   Прохорова Марина Едуардівна, кандидат економічних наук, доцент.

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми - 120 кредитів ЄКТС (2 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти; 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти).     

 Подати заявку

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!


Світ сильно змінився завдяки технологіям.

Роздрібній мережі не обов'язково мати магазини. Таксопарки обходяться без власних авто. А гроші перестали потребувати банків. Поспішай стати фахівцем нової реальності! Спеціаліст з фінансових технологій застосовує інформаційні технології для модернізації традиційних фінансових послуг, створює нові фінансові продукти і управляє Фінтех-проектами.

Мета спеціалізації

Надати базові знання і практичні навички з нейрофінансів із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Сформувати у слухачів сучасні базові уявлення в області поведінкових фінансів і маркетингової діяльності в сфері фінансових технологій та основ їх розвитку.

Пізнати сутність поведінкових фінансів, вміти сформулювати основні відмінності цієї течії від стандартних фінансових теорій, вміти аналізувати вплив психологічних чинників на поведінку фінансових фахівців та прийняття фінансових рішень інвесторів, а відтак, і на ситуацію фінансового ринку.

 

Отримаєте Hard та Soft skills !

Бізнес-аналітика

 • BigData / Database Management System
 • Аналітика інтернету речей
 • Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі та комерції
 • Теорія та практика бізнес-ігор
 • Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі
 • Бізнес-аналітика
 • Машинне навчання
 • Міжнародна бізнес-аналітика та консалтинг

Digital-маркетинг

 • Копірайтинг / Strategic Storytelling
 • Діджитал та соціальний маркетинг
 • Омніканальний маркетинг
 • Глобальні маркетингові стратегії
 • Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі
 • Performance-маркетинг для бізнесу

БЛОКЧЕЙН

 • Основи блокчейн: криптографія, технологія P2P, теорія ігор: візантійські генерали і консенсуси.
 • Initial DevOps. Ноди і електронні гаманці. Майнінг. Форк.
 • Види розподілених реєстрів: PoW, PoS, PoA. Non-blockchain DLTs (DAG). Hyperledger. Приклади блокчейнів (Masterchain, Era, Waves).
 • Смарт-контракти. Біткоіни як програма. Віртуальна машина блокчейна. Ethereum. Solidity / Vyper. IDE (Remix). Adv. DevOps (Ganache, Truffle)

ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ

 • Розуміння потреб клієнтів, Customer Development
 • Швидке прототипування
 • Аналіз User Experience
 • Реклама в інтернеті, соціальних мережах, SMM
 • A / B-тестування
 • Побудова воронок продажів
 • Розрахунок вартості залучення (CPC) і прибутку від клієнта (LTV)

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Управління проектами
 • Управління колективом
 • Прогресивні навички менеджменту
 • Kanban, Agile і Scrum, PMI, PRINCE2
 • Планування і розподіл робіт
 • Оцінка результату
 • Тайм-менеджмент

Export-promotion

 • Глобальні бізнес-культури
 • Мистецтво ведення переговорів
 • Управління взаємовідносинами з клієнтами
 • Розрахунки у міжнародній електронній комерції
 • Етика та міжнародна відповідальність в міжнародному бізнесі
 • Міжнародні перемовини
   

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Особливості спеціалізації

Спеціалізація "Нейрофінанси" передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку фахових молодших бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування. Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям сфери управління в сучасних умовах розвитку фінансового сектора.

 Змістовна основа курсу  - результати, отримані з психології, фінансової грамотності та експериментального дослідження економічного прийняття фінансових рішень, що увійшли в арсенал сучасної науки про людину в останні десятиліття.

Нейробіологічні основи поведінкових фінансів. Механізм прийняття фінансових ризиків індивідумом: концепція корисності, первинність емоцій, оцінка ймовірностей, визначення точок відліку. Ключові групи інструментів поведінкових фінансів (behavioral finance - BF): евристики, фреймінг, емоції, вплив на ринок. Напрямки розвитку застосування інструментів BF: інвестори, корпорації, ринки, регулювання, освіта. Психологічні концепції, що лежать в основі поведінкових фінансів: теорія перспектив, когнітивний дисонанс, фреймінг.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних розуміти психологію прийняття різноманітних фінансових рішень та уникати ризиків на фінансових ринках.

Цикл практичної підготовки забезпечує формування прогресивних фінансистів із новим фінансовим мисленням, з використанням психологічних методів дослідження задля виявлення особистих якостей та характеристик потенційного інвестора в умовах фактору невизначеності.

В коледжі  навчальний процес відбувається в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців та практиків фінансової справи, бізнес-тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентується увага на залученні до освітнього процесу роботодавців – практикуючих фінансистів.

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників за освітньою програмою УСЗ:


Випускники спеціалізації «Нейрофінанси» (фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування)  володіють здатностями використовувати поведінкові фактори при проведенні заходів в сфері надання фінансових послуг  та можуть обіймати первинні посади:

 • дилера (біржові торговці за свій рахунок) та брокера (посередник) із заставних та фінансових операцій;
 • біржового маклера;
 • страхового агента;
 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • кредитного інспектора;
 • бухгалтера;
 • касира-експерта;
 • інспектора податкової служби;
 • інспектора-ревізора;
 • митного інспектора;
 • інспектора з контролю за цінами;
 • інспектора з експорту;
 • контролера-оператора;
 • старшого контролера-касира;
 • старшого контролера-оператора у бюджетних установах, організаціях, підприємствах різних форм власності.

Державний диплом молодшого спеціаліста

 

 Програмні результати навчання:

 • аналізувати фінансову поведінку, економічну діяльність людей, соціальних груп з урахуванням психологічних чинників оцінювати ефективність проектів з урахуванням фактору невизначеності;
 • користуватися знаннями з нейрофінансів для самостійного аналізу своєї економічної діяльності та соціальної поведінки людей;
 • самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні рішення з урахуванням фактору невизначеності;
 • розробляти стратегії поведінки фінансових та страхових агентів на різних ринках;
 • швидко реагувати на різні чинники впливу на поведінку людей та приймати адекватні рішення у різних ситуаціях;
 • вміти критично осмислювати концептуальні теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем;
 • проводити дослідження на рівні молодшого бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію із сучасних джерел з нейрофінансів;
 • використовувати концепції, методи й інструменти фінансового менеджменту з врахуванням психофізіологічних особливостей людей;
 • застосовувати навички обґрунтування та управління фінансовими проектами;
 • вміти аналізувати вплив поведінкових чинників на прийняття фінансових рішень інвесторів та на ситуацію фінансового ринку в цілому;
 • демонструвати вміння уникати поведінкових помилок в умовах невизначеності й ризику;
 • застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування
 • виявляти вплив психологічних якостей трейдерів, страхових агентів на ефективність проведених ними операцій;

В Коледжі сучасних знань ти "прокачаєш" навики, що є затребуваними на фінансовому ринку праці

 • Розуміння цифрової трансформації фінансів.Управління проектами цифрових технологій.
 • Знання специфіки банківського сектора, страхової справи, фондового ринку, фінансового планування на підприємствах та управлінні особистим капіталом.
 • Знання специфіки банківського сектора, страхової справи, фондового ринку, фінансового планування на підприємствах та управлінні особистим капіталом.
 • Управління проектами цифрових технологій.
 • Вирішення прикладних фінансових задач.
 • Маркетинг цифрових продуктів.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Тривалість навчання:
3 роки

Форма навчання:
денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Коледж"

Коледж

Спеціальність "Журналістика", спеціалізація "Digital журналістика"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність "Право", спеціалізація "Бізнес-право"

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.