Бакалаврат

Денна: 24 000 грн Заочна: 20 000 грн

Право

081 Право
Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «Право»

Гарант програми –  Кушерець Дарина Василівна, доктор юридичних наук, професор.

Галузь знань - 08 «Право»

Спеціальність - 081 «Право»

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС Тривалість програми. 3 роки 10 місяців.

 Подати заявку

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Мета освітньо-професійної програми

Метою програми є підготовка бакалаврів з права, які володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями та навичками, достатніми для успішного здійснення професійної діяльності у сфері права, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю.

Навчальний процес організований на сучасній платформі онлайн-навчання Moodle, яка дає доступ до мультиформатних навчальних матеріалів, інтерактивного тестування, відеолекцій, семінарів та майстер-классів топових викладачів і відомих бізнес-спікерів.

Порівняння очної та заочної форми навчання !

  Очна  Заочна
Диплом державного зразка 
Викладачі практики 
Особистий кабінет на освітній платформі
Підтримка кураторів та тютерів
Поєднання роботи та навчання 
Можливість навчатися в любий час 
Відеолекції
Доступ до усіх навчальних матеріалів з любого місця
Мультиформатні навчальні матеріали
Низька вартість навчання

 

Отримаєте Hard та Soft skills !

Цивільне право

  • Цивільні правовідносини
  • Правове положення громадян
  • Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин
  • Об'єкти цивільних правовідносин
  • Угоди: види та форми
  • Право власності
  • Підстави виникнення і припинення права власності

Цивільний процес

 • Цивільні процесуальні правовідносини
 • Сторони в цивільному процесі
 • Треті особи в цивільному процесі
 • Процесуальні терміни
 • Підсудність цивільних справ
 • Судові розгляди
 • Заочне, наказне провадження та провадження у справах, що виникають з публічних правовідносин

Трудове право

 • Суб'єкти трудового права
 • Трудові взаємини
 • Соціальне партнерство в сфері праці
 • Трудовий договір
 • Правове регулювання робочого часу, часу відпочинку, оплати праці та охорони праці
 • Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
 • Індивідуальні та колективні трудові спори

Цивільне та торгове право зарубіжних країн

 • Суб'єкти цивільного і торгового права зарубіжних країн
 • Представництво та посередництво
 • Агентські угоди
 • Право власності та інші речові права
 • Зобов'язальне право
 • Договір як підстава виникнення зобов'язань
 • Види договорів у праві зарубіжних країн
 • Право інтелектуальної власності в зарубіжному праві
 • Спадкове і сімейне право

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Управління проектами
 • Управління колективом
 • Прогресивні навички менеджменту
 • Kanban, Agile і Scrum, PMI, PRINCE2
 • Планування і розподіл робіт
 • Оцінка результату
 • Тайм-менеджмент

   Digital-маркетинг

 • Копірайтинг / Strategic Storytelling
 • Діджитал та соціальний маркетинг
 • Омніканальний маркетинг
 • Глобальні маркетингові стратегії
 • Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі
 • Performance-маркетинг для бізнесу
   

Поєднуй приємне із корисним. Плюси заочної форми навчання (друга вища)

Зручність

☝️Не потрібно витрачати час на поїздку до університету і назад.
☝️Відсутні географічні обмеження при виборі навчального закладу.
☝️Немає обмежень у графіку навчання. Ви можете навчатися в зручному темпі і виконувати завдання   у зручний для себе час.
☝️Ви можете висловити свою думку в письмовій формі.
☝️Конструктивний діалог з представниками університету та науково-педагогічними представниками. Студент зможе ретельно обміркувати поставлене питання, перш ніж відповідати. 
☝️Доступ до навчальних ресурсів. Легко підключити експертів або студентів університету.

Економія

☝️Заочна форма навчання коштує дешевше, ніж денна форма.
☝️Немає витрат на проїзд до Університету.
☝️Немає витрат на проживання в гуртожитку або витрат на орендування квартири.
☝️Студент може продовжувати знаходиться на своєму місці роботи під час навчання.

Технології

☝️Ви можете отримувати знання практично скрізь, де у вас є доступ до інтернету. Онлайн форма навчання дає можливість познайомитися з новими технологіями і практикувати використання офісного програмного забезпечення, інтернету.

Додаткові переваги

☝️Відсутність дискримінації серед студентів за ознакою раси, статі, сексуальної орієнтації, релігії, національності, віку, одягу, зовнішнього вигляду.
☝️Дистанційне навчання найбільше підходять для інтровертів, а також для тих, хто вчиться за допомогою візуальних підказок і вимагає більше часу для розуміння матеріалу.
☝️Високий рівень динамічного взаємодії між викладачем і студентом, а також між самими студентами. Ідеї ​​та ресурси є спільними, і в процесі навчання буде створюватися безперервна синергія, оскільки кожен учасник вносить свій внесок в обговорення курсу і коментує роботу одногрупників.
☝️Креативне навчання. Наявність аудиторії з інтерактивним навчальним середовищем може сприяти самостійності і критичності мислення. Характер напівавтономного і самостійного світу віртуальної аудиторії сприяє інноваційним і творчим підходам до навчання.

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей та формування практичних умінь і навичок у процесі практичної підготовки за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією  «Право». Практична підготовка здійснюється шляхом проходження виробничої практики в установах та організаціях чи їх підрозділах, які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті, юридичній клініці університету.


Державний диплом про вищу освіту з присвоєнням ступеня бакалавра

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників за освітньою програмою УСЗ:

Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові норми та механізми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, юридичне забезпечення різноманітних сфер суспільної діяльності тощо. Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України, а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного, так і іншого спрямування.

3432– Секретар судового засідання 3432 – Секретар суду

3450– Помічник приватного детектива 3436.9 – Помічник судді

3436.9 – Помічник юриста

2419.3 – Помічник-консультант народного депутата України 2429 – Державний виконавець

3451 – Оперуповноважений

5162 – Інспектор патрульної служби

5162 – Командир відділення (органи внутрішніх справ) 5162 – Молодший інспектор (органи внутрішніх справ) 5162 – Помічник дільничного інспектора міліції

5162 – Помічник оперуповноваженого 5162 – Помічник слідчого

2424 – Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система)

2429 – Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт 2429 – Юрисконсульт

Програмні результати навчання:

Після закінчення освітньої програми «Право» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
 • Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики, в тому числі державної митної політики, у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.
 • Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
 • Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
 • Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
 • Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами.
 • Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.
 • Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію та термінологію митної справи.
 • Володіти базовими навичками риторики, доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.
 • Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.
 • Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.
 • Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
 • Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності.
 • Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
 • Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.
 • Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
 • Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
 • Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
 • Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

  Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
З 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Психологія

Дізнатись більше

Бакалаврат

Менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Digital - менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейроменеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейрооблік

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.