Бакалаврат

Денна: 36 000 грн Заочна: 26 000 грн

Digital - менеджмент

073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Digital-менеджмент» підготовки бакалавра зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Гарант програми – ЯРЕМОВИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Група забезпечення:

 1. Прохорова Марина Едуардівна- кандидат економічних наук, доцент
 2. Пахомов Володимир Ігорович - кандидат економічних наук, доцент
 3. Галанін Володимир Дмитрович - кандидат економічних наук, доцент

Галузь знань  - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність -  073 «Менеджмент»

Обсяг програми  -240 кредитів ЄКТС Тривалість програми - 3 роки 10 місяців.

 Подати заявку

Цифровізація стала невід'ємною складовою всіх сфер діяльності, в тому числі індустрії рітейлу. Випускники бакалаврату  Digital-менеджменту в Університеті сучасних знань  зможуть ефективно оперувати новітніми цифровими технологіями в продажах, самостійно формувати маркетингові стратегії, використовувати всі можливості інтернету, мобільних додатків, месенджерів і маркетплейсів.

Ви навчитесь:

 • Аналізувати великі дані, приймати рішення на основі алгоритмів машинного навчання і штучного інтелекту.
 • Вибудовувати прозорі і безпечні ланцюжки поставок на основі технології блокчейн.
 • Оцінювати ефективність роботизації торгових бізнес-процесів.
 • Створювати проекти по віртуальній та доповненій реальності для роздрібної торгівлі.
 • Організувати інтернет-магазини і маркетплейси.
 • Вибирати і оцінювати результативність цифрових каналів продажів.

Для того щоб наші випускники могли ефективно працювати з Big Data, ми даємо більше навчальних годин з економічного аналізу, статистики, економетрики та математичного моделювання.

 

Наші випускники можуть зробити кар'єру в управлінні онлайн-платформами і ультрасучасними екосистемами, а можуть розвиватися, працюючи в традиційних торговельних мережах у відділах логістики, мерчандайзингу та маркетингу.

 

Навіщо менеджеру ступінь бакалавра?

Бакалаврат  Digital-менеджменту - повноцінна база для подальшого розвитку. Ми навчимо вас працювати з інформацією, сформуємо стійку систему знань в обраній галузі і забезпечимо повне занурення в професійне співтовариство.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Завдання освітньо-професійної програми «Digital-менеджмент» – навчити здобувачів освіти управляти організаціями (проектами, тощо) застосовуючи цифрові технології та ІТ, людські, фінансові та організаційні ресурси.

Мета освітньо-професійної програми


Метою програми є формування комплексного уявлення про явище діджиталізації та діджитального здійснення управлінської діяльності в умовах переходу від індустріальної епохи й аналогових технологій до епохи знань і творчості, яка характеризується цифровими технологіями та інноваціями в бізнесі; систематизація знань про сфери і засоби діджиталізації; поглиблене вивчення специфічних цифрових інструментів, які супроводжують діджиталізацію управлінської діяльності (наприклад, Інтернет речей (IoT), Big data (великі дані), блокчейн, штучний інтелект, віртуальні приватні мережі (VPN) та платформи для корпоративного співробітництва тощо).

 

Порівняння очної та заочної форми навчання !

  Очна  Заочна
Диплом державного зразка 
Викладачі практики 
Особистий кабінет на освітній платформі
Підтримка кураторів та тютерів
Поєднання роботи та навчання 
Можливість навчатися в любий час 
Відеолекції
Доступ до усіх навчальних матеріалів з любого місця
Мультиформатні навчальні матеріали
Низька вартість навчання
Навчальний процес організований на сучасній платформі онлайн-навчання Moodle, яка дає доступ до мультиформатних навчальних матеріалів, інтерактивного тестування, відеолекцій, семінарів та майстер-классів топових викладачів і відомих бізнес-спікерів.

Залишайте заявку та отримуйте 25% знижки на навчання !!!

Отримаєте Hard та Soft skills !

ФІНАНСИ

 • Банківська і страхова справа
 • Платіжні системи
 • Венчурні інвестиції
 • Уміння управляти фінансами
 • Розуміння суті фінансових потоків в компанії
 • Системне сприйняття бізнесу та бізнес-процесів

ТЕХНОЛОГІЇ 

 • Фінансові технології
 • Великі дані і машинне навчання
 • Гроші і платежі в сучасних умовах
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Проектування фінансових систем і сервісів
 • Інформаційна безпека фінансових систем
 • Паралельно-розпреділенні обчислення
 • Блокчейн і смарт контракти
 • Складні обчислення SaaS

Фінансова грамотність

 • Статистика для бізнесу та фінансів
 • Міжнародна фінансова та управлінська звітність
 • Фінансовий аналіз
 • Міжнародне оподаткування
 • Фінтех
 • Інвест-кебети
 • Міжнародний фінансовий інжиніринг
 • Фінансування міжнародних стартапів
 • Міжнародні портфельні стратегії
 • Управління економічною безпекою підприємств

Проектний менеджмент

 • Міжнародний бізнес
 • Креативний менеджмент
 • Управління міжнародними проектами
 • Самоменеджмент та командна робота
 • Ризик-менеджмент
 • Цифровий менеджмент
 • Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі
 • Дизайн-мислення
 • Краудсорсинг

Export-promotion

 • Глобальні бізнес-культури
 • Мистецтво ведення переговорів
 • Управління взаємовідносинами з клієнтами
 • Розрахунки у міжнародній електронній комерції
 • Етика та міжнародна відповідальність в міжнародному бізнесі
 • Міжнародні перемовини

Юридична грамотніст

 • Міжнародне приватне право
 • Корпоративне право
 • Право власності
 
 
   

 Особливості освітньо-професійної програми


Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей та формування практичних умінь і навичок у процесі практичної підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізацією «Digital-менеджмент».

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження виробничої практики у фірмах, бізнес-структурах різних форм власності, що надає студентам розуміння можливостей діджиталізації, переформатування місії фірми (підприємства) в умовах діджитал-середовища. Програма дає змогу оволодіти знаннями, навичками та вміннями:  здійснювати підприємницьку діяльність, застосовуючи цифрові інструменти; використовувати нетворкінг і бізнес-комунікації, нові тенденції в електронної комерції, створюючи конкурентоспроможний  бізнес.

Державний диплом про вищу освіту з присвоєнням ступеня бакалавра

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Це форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників за освітньою програмою УСЗ:


Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями у галузі управлінської діяльності, застосовуючи стратегії цифрової трансформації, які визначають майбутнє сучасного бізнесу.

Освітньо-професійна програма «Digital-менеджмент» підготує випускника програми, готового до роботи в цифровому бізнесі.

Бакалавр з менеджменту може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт за: Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010». Випускники підготовлені до роботи на первинних посадах у сфері управління. Первинні посади за ДКП: «менеджер (управитель) з адміністративної діяльності»

Споріднені первинні посади:

 • консультант з раціоналізації виробництва;
 • менеджер (управитель) зі збуту;
 • менеджер (управитель) з постачання;

Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів та підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджери систем якості.

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 Програмні результати навчання:

 • Демонструвати знання про діджиталізацію різних сфер економіки;
 • Демонструвати навички нетворкінгу і бізнес-комунікації;
 • Описувати зміст діджиталізованих сфер діяльності бізнесу;
 • Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
 • Володіти стратегіями й тактиками збереження життєздатності компанії в умовах цифрової трансформації економіки;
 • Виявляти навички організаційного проектування;
 • Застосовувати діджитал-інструменти для забезпечення ефективності діяльності організації;
 • Мати навички бізнес-моделювання в умовах діджиталізації;
 • Вміти реагувати на зміни у зовнішньому середовищі життєдіяльності компанії.
 • Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
   

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Менеджмент

Digital-менеджмент

Нейроменеджмент

Вартість навчання (денна / заочна)

28 000 грн / 22 000 грн

36 000 грн / 32 000 грн

50 000 грн / 45 000 грн

Блоки дисциплін:

Предмети класичної (базової) підготовки

✅ Економічна теорія

 

Економікс за модулями:

✅ Економічна теорія

✅ Мікроекономіка

✅ Макроекономіка

Економікс за модулями:

✅ Економічна теорія

✅ Мікроекономіка

✅ Макроекономіка

✅ Математика для економістів та економетрика

✅ Математика для економістів та економетрика

✅ Теорія ймовірностей та математична статистика

✅ Теорія ймовірностей та математична статистика

✅ Менеджмент

✅ Менеджмент

✅ Макроекономіка

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Менеджмент

✅ Управління персоналом

 

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Маркетинг

 

✅ Мікроекономіка

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

 

✅ Маркетинг

✅ Антикризовий менеджмент

 

✅ Операційний менеджмент

✅ Поведінкова економіка

 

 

✅ Інформаційні технології управління персоналом

 

 

✅ Конфліктологія

 

Предмети бізнес-підготовки, окрім стандартного набору класичної (базової) підготовки

✅ Бізнес-статистика в менеджменті

✅ Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі

✅ Кризис менеджмент

✅ Теорія організації

✅ Дизайн мислення

✅ Бізнес-статистика

✅ Економіка і фінанси підприємства

✅ Інтернет речей

✅ Теорія організації

✅ Стратегічний менеджмент

✅  Копірайтинг

✅ Стратегічний менеджмент

✅ Управління персоналом

✅ Конкурентна розвідка

✅ Міжнародний менеджмент

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

✅ Омніканальний маркетинг

✅ Технології управління персоналом

✅ Регіональна економіка та управління

✅ Самоменеджмент та командна робота

✅ Основи ведення бізнесу

✅ Антикризовий менеджмент

✅  Ризик-менеджмент

✅ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

✅ Основи ведення бізнесу

 

✅ Електронна комерція

✅ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

 

✅ Електронна комерція

 

 

✅ Фінансово-економічні розрахунки

 

 

Спеціалізовані блоки предметів освітніх програм

✅ Поведінкова економіка

✅ Цифрова економіка

✅ Кібернейроетика

✅ Інформаційні технології управління персоналом

✅ Smart-технології

Інвест кебети за модулями:

✅ Економіка і фінанси підприємства

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

✅ Фінансово-економічні розрахунки

✅ Тренінг за модулем

✅  Прийняття управлінських рішень

✅ Діджитал та соціальний маркетинг

Маркетинг за модулями:

✅  Нейромаркетинг

✅ Омніканальний маркетинг

✅ Соціал-маркетинг

✅ VR – Маркетинг

✅ Урбан - маркетинг

✅ Коучинг в організаціях

✅  Кібербезпека

✅ Операційний менеджмент

✅ Конфліктологія

✅ Смартсорсінг

✅ Нейроспівробітництво в команді

 

✅  Інформаційні системи

✅ Поведінкова економіка

 

✅ Теорія та практика бізнес-ігор

Психологія управління за модулями:

✅ Загальна психологія

✅ Креативістика

✅ Емоційний інтелект

✅ Дизайн мислення

✅ Нейропсихологія

 

✅ Фінтех

✅ Прийняття управлінських рішень

 

 

✅ Коучинг в організаціях

 

 

✅ Кофліктологія

*Також ви можете отримати додаткову спеціалізацію, відповідно до якої ви обираєте свою освітню траєкторію в рамках неформальної освіти.

 Такий підхід дозволяє сформувати самотужки навчальний план, що буде відповідати конкретно вашим інтересам – як особистісним, так і професійним. 

 

IT

 ✅ Теорія ігор
 ✅ Теорія ймовірності 
 ✅ Технології IT-бізнесу

Юридична деонтологія

 ✅ Бізнес-право
 ✅ Юридична деонтологія
 ✅ Сімейне право
 ✅ Податкове право та фінансове право 

Digital-маркетинг

✅ Соціал-маркетинг -Fb/Insta/YouTube/Linkdin/TikTok
✅ Медійність 
✅ Google Сервіси для бізнесу

Проектний менеджмент


✅ Цифрові взаємовідносини з клієнтами
✅ Діджитал HR
✅ Стартапотизація
✅ Формулювання бізнес-моделей
✅  Конкурентна розвідка / CDA
✅ Нейронаука для організаційних змін 

Фінансова грамотність 


✅ Фінанси та облік
✅ Адміністрування податків
✅ Податкові системи зарубіжних країн
✅ Грошове мислення та фінансова грамотність 
✅ Фін Тех
✅ Big Data
✅ E-облік
✅ Оперативний облік 
✅ Статистичний облік

Психологія 


✅ Емоційний інтелект 
✅ Дизайн-мислення
✅ Нейропсихологія та організаційна поведінка
✅ Нейронаука людських відносин
✅ Тренування мозку до лідерства
✅ Психологія масової поведінки 
✅ Крос-культурна ментальність 

Бізнес-аналітика

✅ Вибір ніші 
✅ Виставковий бізнес 
✅ Мистецтво продажів 
✅ Бізнес аналітика
✅ Економічна математика 
✅ Програмування

 

 

Зазначені блоки входять у вартість освітньо-професійної програми "Нейроменеджмент".

*Для освітньо-професійних програм "Менеджмент"  додаткова спеціалізація коштує 12% від загальної вартості освітньо-професійних програм за кожен обраний блок.
*Для освітньо-професійної програми "Digital-менеджмент" 8% за кожен обраний блок. 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Ціна залежить  кожної освітньої програми від багатьох чинних а саме: від кількості дисциплін, що передбачені в освітньо-професійній програмі (ОП). Вимоги щодо обсягу дисциплін у програмі визначені наступними документами: Методичні рекомендації, розроблені відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ, «Про вищу освіту» від 01.06.2014 №1556-УІІ, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», стандартів вищої освіти України, наказів та нормативних листів Міністерства освіти і науки України, які є чинними на сьогодні.

Нормативний термін навчання, графік навчального процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові і вибіркові компоненти, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС.

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами. Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист  бакалаврських та магістерських робіт тощо.

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року. У більшості випадків навантаження студента очної форми навчання дорівнює 36/40 тижням на рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 30 годинам.

Кожна дисципліна має певну кількість кредитів. Загалом це 30 кредитів за курс. Тобто приблизно 6-8 дисциплін на семестр.

Наступні чинники навчання в УСЗ:

 • Наші професори мають більше робочого часу, присвяченого студентам, які потребують допомоги у виконанні завдань та вивченні навчальних матеріалів.
 • *Також ви можете отримати додаткову спеціалізацію, відповідно до якої ви обираєте свої факультативні заняття або в рамках неформальної освіти. Такий підхід дозволяє сформувати самотужки навчальний план, що буде відповідати конкретно вашим інтересам – як особистісним, так і професійним. 
 • Ми оцінюємо прогрес студентів на єдиному великому іспиті, що має значний вплив на остаточну оцінку за курс. Такий іспит триває від 1,5 до 3 годин і проводиться наприкінці семестру. В разі наявності усної частини іспиту, на неї приділяють орієнтовно до 20 хвилин. Такий формат навчання та оцінювання прогресу студента дозволяє студентам мати гнучкі умови вивчення відповідно до того стилю навчання, що імпонує їм, а не диктується викладачем. Крім того, більшість викладачів видають студентам допоміжні матеріали, які доповнюють цей курс, і допомагають успішно скласти іспит, підвищивши глибину своїх знань.
 • Є курси, де застосовується більш різноманітна система оцінювання успішності студента.Зазвичай протягом семестру є кілька основних різних форматів оцінювання прогресу студента у вигляді вікторин, роботи над індивідуальними та груповими проектами, презентаціями та написання тестів. Викладачі та їхні асистенти підсумовують результати всіх цих видів робіт в один загальний бал в кінці вивчення курсу. Такий підтримуючий підхід дозволяє викладачу своєчасно надавати студентові зворотний зв'язок.
 • Зустрічі з потенційними роботодавцями: цей захід цікавий своєю цільовою аудиторією. Зазвичай, майбутні роботодавці спілкуються зі студентами. То ж від самого початку навчання у виші їх знайомлять з тим, які перспективи відкриваються перед випускниками ПВНЗ «Університет сучасних знань» та розповідають про конкретні кроки, які вони мають зробити на шляху до успішної кар’єри.
 • Проходять навчальну, навчально-виробничу і виробничу практику. Практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним обладнанням. Її проводять в майстернях, лабораторіях, на різних навчальних полігонах, у навчально-дослідних господарствах, у клініках та інших навчально-допоміжних підрозділах вищих навчальних закладів. Форми проведення навчальної практики можуть бути різними: екскурсія на підприємство чи в установу, самостійне вивчення їх діяльності шляхом спостереження чи бесід з працівниками, практична робота на виробництві на робочому місці тощо.

  Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
з першого курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Психологія

Дізнатись більше

Бакалаврат

Менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Право

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейроменеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейрооблік

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.