Навчально Методична Рада

Навчально-методична рада (НМР) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів університету, який визначає головні напрями навчально-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти і удосконалення навчально-виховного процесу з проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва навчально-виховним процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету.

Завдання навчально-методичної ради:

 • визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в університеті, удосконалення змісту вищої освіти з урахуванням тенденцій розвитку національної системи освіти, узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;
 • науково-методичний супровід впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу;
 • науково-методичний супровід щодо впровадження нових галузевих стандартів вищої освіти для всіх напрямів підготовки, освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів ліцензованих в університеті;
 • науково-методичний супровід виконання інструктивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України стосовно методичного забезпечення навчально-виховного процесу та гарантування якості вищої освіти;
 • розробка методик впровадження передових освітніх та нових інформаційних технологій.
 • аналіз нормативно-правових документів університету щодо навчально-виховного процесу та розробка пропозицій по їх удосконаленню;
 • експертиза навчальних планів усіх напрямів підготовки та освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідність галузевим стандартам та розробка рекомендацій стосовно їх вдосконалення;
 • аналіз нових педагогічних технологій і методів навчання молоді та розробка методик щодо їх впровадження;
 • узагальнення та розповсюдження досвіду організації навчально-методичної роботи факультетів, кафедр та провідних вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів;
 • розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації методики самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • розробка уніфікованих вимог до складання методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • розробка пропозицій до планів та програм підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів з метою підвищення ефективності навчального процесу.