Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм

ЗАВАНТАЖИТИ ПЕРЕЛІК

В Приватному вищому навчальному закладі «Університет сучасних знань» є акредитовані та не акредитовані освітні програми, а саме:

Перелік акредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

ОС «Бакалавр»

Галузь знань

(Код та назва)

Спеціальність

(Код та назва)

Освітня програма

Серія та номер сертифіката, строк дії

Ліцензований обсяг

 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Сертифікат акредитації спеціальності Серія УП №11009195

до 01 липня 2029

100

 

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Сертифікат акредитації спеціальності
Серія НІ №1182859

до 01 липня 2025 року

105

 

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

Сертифікат акредитації спеціальності Серія УП №11007815

до 01 липня 2028

100

 

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат акредитації спеціальності
Серія УП № 11002923

до 01 липня2028

165

 

ОС Магістр

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Сертифікат акредитації освітньої програми
Серія УП №11009097

до 01 липня 2024

110

 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Юридична Психологія

Сертифікат акредитації освітньої програми
Серія УП №11009096

 до 01 липня 2024

30

 

 

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат акредитації спеціальності
УП 11005218, дійсний до 01.07.2023

Сертифікат акредитації освітньої програми
УП 11005218, дійсний до 01.07.2023

130

 

             

Перелік неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

Доктор філософії

Галузь знань

(Код та назва)

Спеціальність/

напрям підготовки

(Код та назва)

Серія та номер сертифіката, строк дії

Ліцензований обсяг

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Планується акредитація

У 2024 році

15

08 Право

081 Право

Планується акредитація

У 2024 році

15

В Кропивницькому інституті Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» є акредитовані та не акредитовані освітні програми, а саме:

Перелік акредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

Кропивницький інститут Приватного вищого навчального закладу

«Університет сучасних знань»

ОС «Бакалавр»

Галузь знань

(Код та назва)

Спеціальність

(Код та назва)

Освітня програма

Серія та номер сертифіката, строк дії

Ліцензований обсяг

08 Право

081 Право

Право

УП №11006396 до 01 липня 2022 року

60

Перелік неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

Кропивницький інститут Приватного вищого навчального закладу

«Університет сучасних знань»

ОС «Бакалавр»

Галузь знань

(Код та назва)

Спеціальність

(Код та назва)

Освітня програма

Серія та номер сертифіката, строк дії

Ліцензований обсяг

05 Соціальні та поведінкові науки

053  Психологія

Психологія

-

50

В Київському фаховому коледжі Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» є акредитовані та не акредитовані освітні програми, а саме:

Перелік акредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

Київський коледж

 Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Серія та номер сертифіката, строк дії

Ліцензований обсяг

08 Право

081 Право

Право

ПС 002817

до 01 липня 2024

50

07 Управління і адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ПС 002816

до 01 липня 2024

50

Перелік неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

Київський коледж

 Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Серія та номер сертифіката, строк дії

Ліцензований обсяг

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Планується акредитація

У 2023 році

25

В Кропивницькому фаховому коледжі Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» є акредитовані, а саме:

Перелік акредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

Кропивницький коледж

 Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Серія та номер сертифіката, строк дії

Ліцензований обсяг

 

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Дизайн

ПС № 002820

до 01 липня 2025 року

25

 

08 Право

081 Право

Право

ПС № 002819

до 01 липня 2024 року

60

 

07 Управління і адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

ПС № 002818

до 01 липня 2024 року

30