Кафедра економіки та менеджменту

 

 

 

Управління – майстерний баланс між результативним керівництвом та умінням не заважати

Ласкаво просимо до Кафедри економіки та менеджменту!!!

Про кафедру

Щиро дякую Вам, що зацікавились інформацією кафедри економіки і менеджменту.

Основне завдання кафедри – підготувати висококваліфікованих фахівців з менеджменту; сприяти оволодінню  комплексом знань і навичок, пов’язаних зі створенням та поширенням конкурентоспроможних послуг.

На кафедрі створені всі умови для цікавого і змістовного навчання та відпочинку студентів, оптимального розвитку їх творчих здібностей. Студенти нашої кафедри мають доступ до комп'ютерної мережі університету, модульного середовища, а також електронної бібліотеки, в якій вони одержують інформаційні та методичні матеріали для якісного навчання.

Викладачами кафедри розроблено усі необхідні навчальні курси для модульного середовища комп'ютерної мережі університету.

Кваліфікований викладацький склад, наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення студентів до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування - все це дозволяє нашим випускникам стати конкурентноздатними фахівцями та організаторами сучасного виробництва.

Професорсько-викладацький склад кафедри застосовує для сучасної підготовки висококваліфікованих спеціалістів новітні методики навчання, у тому числі й мультимедійні засоби. Це сприяє пробудженню у студентів зацікавленості та творчого відношення до навчання. Викладачі кафедри проявляють уважність до проблем студентів та випускників кафедри, сприяють розкриттю здібностей, формуванню позитивних рис та ділових якостей сучасних управліців.

Випускники кафедри постійно спілкуються з викладачами, діляться успіхами та досягненнями.

Створення теплої атмосфери відносин між викладачами кафедри та студентами дозволяють досягти підготовки гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності і швидкої адаптації до змін ринкових умов та виробничих відносин.

 Кафедра готує фахівців з галузі знань:

07 «Управління та адміністрування», за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

   

спеціальність 073 «Менеджмент»

освітні програми:

 • «Менеджмент» (бакалавр, магістр),

 • «Нейроменеджмент» (бакалавр),

 • Digital - менеджмент» (бакалавр)

   
спеціальність 071«Облік і оподаткування»

освітні програми:

 • «Облік і оподаткування» (бакалавр),

 • «Нейрооблік» (бакалавр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»  

Університет сучасних знань  запрошує абітурієнтів випускних класів на навчання  за спеціальністю «Облік і оподаткування»!!! Згідно з опитуваннями численних роботодавців, а також аналізу бази даних вакансій, дана спеціальність сьогодні є однією з найбільш затребуваних. Без бухгалтерії не може обійтися жодна організація. Будь-яка сфера бізнесу потребує веденні податкового та бухгалтерського обліку, складання звітності відповідно до законодавчих норм. 

 Головним завданням студентів, за час навчання спеціальності, стане отримання фундаментальних знань з обліку та оподаткування.

Ми запрошуємо вас на навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування». Воно буде цікаве людям, які ніколи не стикалися з бухгалтерським обліком і тим, хто колись навчався бухгалтерського обліку, але довго не працював за фахом. Ви дізнаєтеся основи бухгалтерського обліку з самих азів, поступово переходячи на вивчення специфіки і нюансів даної професії. Під час навчання будуть розглянуті найостанніші тенденції бухгалтерського обліку, що застосовуються в Україні. Отримані знання та навички дозволять слухачам самостійно вести бухгалтерський облік будь-якого підприємства.

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ» Університет сучасних знань  запрошує абітурієнтів випускних класів на навчання  за спеціальністю «Менеджмент»!!!Згідно з опитуваннями численних роботодавців, а також аналізу бази даних вакансій, дана спеціальність сьогодні є однією з найбільш затребуваних. Світова пандемія змусила бізнесменів переглянути точку зору на організацію справи. Вона також показала, що грамотний менеджмент представляється як фактор подолання криз. Менеджмент - це, перш за все, управління. А менеджер необхідний і важливий для будь-якої компанії. Адже саме з його рішень, кроків, дій починаються всі виробничо-комерційні та фінансові процеси.

Головним завданням студентів, за час навчання на менеджера, стане отримання фундаментальних знань з менеджменту. Незважаючи на те, що обов'язки менеджера визначаються, виходячи з конкретного виду діяльності компанії, виділимо основні моменти:

 • • переговори з клієнтами (особисті, по телефону, Skype, листування, повідомлення по e-mail і т д);
 • • моніторинг ринку (стеження за тенденціями галузі, в якій працює менеджер необхідно, щоб не відставати від конкурентів);
 • • підготовка презентацій і комерційних пропозицій (вміння гідно представляти товар або послугу);
 • • робота з документами і звітностями (вміння складати договори, накладні, контракти та інші папери)

 

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ  НАС? Ø  Високий рівень викладацького складу.Ø  Нова система освіти.Ø  Впровадження програм нового покоління в освітній процес.Ø  Чуйна і привітна команда університету. Викладачі кафедри проявляють уважність до проблем студентів та випускників кафедри, сприяють розкриттю здібностей, формуванню позитивних рис та ділових якостей сучасних управліцівØ  Лекції від видатних майстрів напрямкиØ   Наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення студентів до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування - все це дозволяє нашим випускникам стати конкурентноздатними фахівцями та організаторами сучасного виробництваØ  Багато успішних випускників.Ø  Динамічний розвиток в реальному часі.Ø  Студенти нашої кафедри мають доступ до комп'ютерної мережі університету, модульного середовища, а також електронної бібліотеки, в якій вони одержують інформаційні та методичні матеріали для якісного навчанняØ  Викладачами кафедри розроблено усі необхідні навчальні курси для модульного середовища комп'ютерної мережі університету   

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС? 

Навчання побудовано за принципом об'єднання лекцій з практичними заняттями, що дає можливість вивчати цей курс людям без спеціальної підготовки.  

Курс призначений для навчання слухачів ведення бухгалтерського обліку за спрощеною системою оподаткування. Заняття проводять викладачі, які мають не тільки величезний педагогічний стаж, а й великий досвід практичної роботи за фахом. Носій профілю «Облік та оподаткування» може аналізувати, контролювати старанність платників податків, формувати облікові документи, консультувати, призначати санкції порушникам. Ø  Високий рівень викладацького складу.Ø  Нова система освіти.Ø  Впровадження програм нового покоління в освітній процес.Ø  Чуйна і привітна команда університету. Викладачі кафедри проявляють уважність до проблем студентів та випускників кафедри, сприяють розкриттю здібностей, формуванню позитивних рис та ділових якостей сучасних управліцівØ  Лекції від видатних майстрів напрямкиØ   Наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення студентів до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування - все це дозволяє нашим випускникам стати конкурентноздатними фахівцями та організаторами сучасного виробництваØ  Багато успішних випускників.Ø  Динамічний розвиток в реальному часі.Ø  Студенти нашої кафедри мають доступ до комп'ютерної мережі університету, модульного середовища, а також електронної бібліотеки, в якій вони одержують інформаційні та методичні матеріали для якісного навчанняØ  Викладачами кафедри розроблено усі необхідні навчальні курси для модульного середовища комп'ютерної мережі університету.    

Ласкаво просимо до ПВНЗ «Університет сучасних знань!

 

 

Склад кафедри

 1. Бевз Вікторія Володимирівна
 2. Бєлоусов Анатолій Анатолійович-
 3. Галанін Володимир Дмитрович
 4. Орел Аліна Володимирівна
 5. Пасічник Олена Степанівна
 6. Пахомов Володимир Ігорович
 7. Прохорова Марина Едуардівна
 8. Сотніченко Олена Антонівна
 9. Супрун Василь Павлович
 10. Тернюк Микола Емануїлович
 11. Яремович Петро Петрович      

Навч. - методична робота

ЗВІТ

ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

За 1 СЕМЕСТР 2020 - 2021 навчальний рік

 

1.   ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

 

Завідувач кафедри менеджменту - кандидат економічних наук, доцент Прохорова Марина Едуардівна

Кафедра менеджменту заснована шляхом об’єднання кафедри «Фінансів, обліку та оподаткування» та «Економіки та менеджменту» і функціонує з 1 вересня  2020р. на підставі рішення президії університету Сучасних знань.

Згідно  навчального плану І семестру 2020-2021 навчального року робота на кафедрі була направлена на удосконалення навчальної, науково-методичної та виховної роботи, виконання головних завдань:

 • підготовка фахівців за світнім ступенем бакалавр зі спеціальності 073 –«Менеджмент»,  та 071 «Облік і оподаткування» з відповідними ОПП.

Таблиця 1.1.

 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

073 «Менеджмент»

«Менеджмент»

«Нейроменеджмент»

«Digital-менеджмент»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і оподаткування»

«Нейрооблік»

 • Підготовка магістрів зі спеціальності 073 –«Менеджмент». Науково-педагогічний персонал, що забезпечував підготовку фахівців протягом 1 семестру 2020-2021 навчального року склав 9,89 ставок або 10 штатних викладачів та 2 сумісники, тобто згідно плану (табл. 1.2.).

 

Таблиця 1.2.

Науково-педагогічних працівників кафедри економіки та менеджменту

на 2020-2021 навчальний рік

 

Назва кафедри

Завідувач кафедри

Професор

Доцент

Старший викладач

Всього

Професор

Доцент

Економіки та менеджменту

 

1

2

4

1

7

 

 

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ШТАТНИХ ПОСАД

КОНТИНГЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

ОПП «Менеджмент»

«Digital-Menedgment»

«Нейроменеджмент»

 

На спеціальності  Менеджмент» контингент складає 39 студентів

Вимоги:

На 10 студентів потрібно 1 викладач ПОСТАНОВА від 17 серпня 2002 р. N 1134), що відповідає 4-м критеріям ліцензійних вимог п.30

Група забезпечення –на 30 студентів 1 викладач

 1. Кадровий склад 39:10=3,9 = 4 викладачі
 2. Група забезпечення 39:30=1,3, однак група забезпечення мінімум- 3 особи. (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2017 р. № ) ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти.) Тому мають бути 3 особи штатні, але зважаючи на те, що 3 освітні програми, має бути 3 гаранти з науковими ступенями, які мають бути різними на всіх освітніх програмах, а група буде змінюватися тільки гарантом.
 3. Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та / або професора 3*0,2=0,6= 1 доктор наук
 4. По спеціальності «Менеджмент» необхідний штатний розпис:

А) 4 штатні викладачі з науковими ступенями та званнями, а саме: 1 доктор економічних наук, 2 кандидати економічних наук, 1 старший викладач.

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ»

ОПП «Облік та оподаткування»

 

На спеціальності  «Облік та оподаткування» контингент складає 62 студенти.

Вимоги:

На 10 студентів потрібно 1 викладач, що відповідає 4-м критеріям ліцензійних вимог п.30

Група забезпечення – на 30 студентів 1 викладач

 1. Кадровий склад 62:10=6,2 = 6 викладачів
 2. Група забезпечення 62:30=2,06= 3 викладача з науковими ступенями.
 3. Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та / або професора  3*0,2=0,6= 1 доктор наук

По спеціальності ««Облік та оподаткування» необхідний штатний розпис:

А) 3 штатні викладачі з науковими ступенями та званнями, а саме: 1 доктор економічних наук, 2 кандидати економічних наук

 Б)  3 викладачів сумісників

 

Кадровий склад викладачів, що здійснювали підготовку фахівців за спеціальностями кафедри менеджменту представлено в таблиці 1.2, а його наукова й педагогічна кваліфікація відповідає рівню вимог III-IV рівня акредитації.

Якісний склад науково-педагогічного персоналу кафедри економіки та менеджменту залишився на рівні запланованого.

 

2.     НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Навчальна робота кафедри за  1 семестр 2020-2021 навч. рік виконана згідно плану та становила 2233,6 год., з них за видами:

Таблиця 1.3.

 

 

Форма навчання

 

Лекції

Практичн. заняття

Лабор. заняття

 

Консульт.

Перев. контр. робіт

/ завд

Курсові роботи

 

Заліки

 

Екзамени

Дипломні роботи

 

ЕК

 

Разом

Усього за перший

Семестр за 073

Менеджмент

1310

258

1492

67

30

18

74

50

16

3323,6

Усього за перший

Семестр за 071

Облік та оподаткування

674

714

61,5

120

37,6

70

_

1909,6

Заплановане на 1 семестр 2020-2021 навч. рік педагогічне навантаження викладачами виконано повністю. Згідно кафедрального навантаження були проведені лекційні, лабораторні, практичні та семінарські заняття, які були переважно проблемними, мали настановчий характер, сприяли підвищенню ефективності самостійної роботи студентів. Також організовано підготовку та прийом:

 • курсових робіт з дисциплін: «Економіка і фінанси підприємства», « Ризик-менеджмент», «Маркетинг за модулями :Нейромаркетинг», Психологія управління за модулями: «Дизайн мислення»,  Інвест кебети за модулями :Економіка і фінанси підприємства», Стратегія та цифрова трансформація за модулями»
 • заліків та екзаменів;
 • стажування з фаху, переддипломної та виробничої практики за ОС «Магістр»; технологічної, економіко-організаційної, комплексної практики з фаху за ОС «Бакалавр»;
 • захистів магістерських робіт.

Державний екзамен у вигляді захисту кваліфікаційної роботи зі спеціальності –073 «Менеджмент» для ОР « Магістр» відбувся 26 грудня 2020 року, результати яких відображені в звітах голів ЕК. Очолював Екзаменаційну комісію головний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету  імені Тараса Шевченко, доктор педагогічних наук, професор  Рижков Вадим Степанович.

Згідно наказів університету «Про направлення студентів денної (заочної) своєчасно закріплені за промисловими підприємствами, акціонерними товариствами, організаціями з призначенням комісій з прийому заліків та старших в групах. За результатами практик всіма студентами складено звіти.

Також за відповідними наказами університету по денній та заочній формі навчання за магістрами було закріплено теми і призначено керівників дипломних робіт. Підбір керівників магістерських робіт здійснювався з числа викладачів кафедри зі ступенями та вченими званнями згідно нормативів. Всього призначено по 3 чол. на одного керівника.

Організація роботи по випуску студентів спеціальностей проводилась на основі

«Методичних рекомендацій щодо виконання магістерської роботи» оновлених у 2020 році.

На кожного студента керівниками було складено графік дипломного проектування з визначенням ступеню виконання частин магістерської роботи на відповідний термін. Для виявлення рівня підготовки та організації студентів до захисту магістерських робіт на кафедрі за розробленим графіком проводився попередній захист комісією, яку очолив завідувач кафедри менеджменту, к.е.н., доц – Прохорова Марина Едуардівна.

Підготовлено список рецензентів – провідних викладачів профільних кафедр, із закріпленням по 1 студенту на кожного.

Захист магістерських робіт відбувався відкритим засіданням Екзаменаційної комісії відповідно до графіку 26.12.2020. До розгляду Екзаменаційній комісії було представлено магістерські роботи українською та англійською мовами. Результати захисту магістерських робіт наведено в звітах голів ЕК.

 

 1. Ткаченко Максима Володимировича на тему:  «Бізнес-інкубатори в умовах глобальної нестабільності» – 90 відмінно А.
 2. Губарєву Ірину Сергіївну на тему :«Управління інвестиційною діяльністю підприємства» – 90 відмінно А.

Тематика представлених до захисту проектів визнана актуальною, що відповідає сучасному стану розвитку менеджменту, економіки, науки та техніки на етапі побудови ринкової економіки в Україні; охоплює рішення широкого кола питань планування, організації, мотивації та контролю в підприємницьких організаціях усіх форм власності.

 

3.   МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Методична робота кафедри протягом звітного періоду була спрямована на забезпечення необхідним методичним матеріалом усіх дисциплін, що ведуться викладачами відповідно до “Плану методичної роботи кафедри менеджменту на  1 семестр 2020/2021 навч. рік”. Викладачами кафедри  економіки та менеджменту забезпечується викладання дисциплін по всіх спеціальностях, що є в університеті Сучасних знань.

За розрахунками щодо стану навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін у цілому по кафедрі  економіки та менеджменту отримано наступні результати:

 • Робочі програми розроблені – 5 нових програм навчальних дисциплін;
 • Методичні вказівки з практичних занять з дисципліни « Економіка і фінанси підприємства»;
 • Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт
 • Програма виробничої практики «Організаційно-технологічна практика»
 • Розроблені теми курсових робіт з наступних дисциплін:
 • Цифрове лідерство;
 • Коуч в організаціях;
 • Нейромаркетинг;
 • Прийняття управлінських рішень;
 • Психологія управління;
 • Стратегія та цифрова трансформація;
 • Ризик-менеджмент;
 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Соціологія менеджменту;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Фінансовий менеджмент.
 • Оновлені теми магістерських робіт для спеціальності «Менеджмент»;
 • Оновлена тематика бакалаврських дипломних робіт для спеціальності «Менеджмент»;

 До недоліків слід віднести застарілість деяких навчально-методичних матеріалів. Ведеться робота над  оновленням контрольних тестових завдань та наповненням платформи Moodle навчально-методичним забезпеченням..

 

4.            ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 

Щомісячно, згідно плану роботи кафедри, проведено засідання кафедри, на яких вирішувались наступні питання: задачі колективу в навчальному році, узгодження та затвердження обсягів навчальної роботи; виконання плану методичних розробок; аналіз виконання усіх видів практик студентами-менеджерами; курсового та дипломного проектування; обмін досвідом щодо організації викладання дисциплін; організація навчального процесу, а також звітування кураторів щодо проведеної виховної роботи в групах.

Питання щодо організації навчального процесу та покращення підготовки студентів постійно розглядаються на засіданнях кафедри, про що є відповідні дані у протоколах. Засідання кафедри проводяться згідно затвердженого плану, на яких поряд із основними питаннями з організації навчального процесу (формування плану роботи кафедри на 2020-2021 навчальний рік, розподіл навчального навантаження, затвердження робочих програм, робочих планів, екзаменаційних білетів тощо), розглядалися поточні питання, які виникають у зв'язку зі змінами у навчальному процесі

Викладачі кафедри приймали участь у робота ЕК кафедри  економіки та менеджменту та інших кафедр університету, були рецензентами магістерських та курсових робіт, брали участь у роботі вченої ради університету.

 

 

5.       МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

 

У першому семестрі 2020-2021 навчальному році з урахуванням основних напрямків розвитку кафедри оновлено програмне забезпечення комп’ютерів кафедри, замінено на  енергозберігаючі лампи в аудиторіях кафедри. Оновлено інформаційно-довідкову інформацію на офіційному сайті.

 

6.        ВИХОВНА РОБОТА

 

Робота педагогічного колективу кафедри  економіки та менеджменту у  першому семестрі 2020-2021 навч. році була спрямована на виховання у студентів національної свідомості, патріотичного ставлення до своєї держави та її інтересів; розвитку професійного інтелекту; широкого кругозору та ерудиції; позитивних моральних якостей та культури; дисциплінованості та організованості. Виховна робота кафедри є складовою частиною роботи викладачів, яку вони здійснювали за напрямками «Плану виховної роботи кафедри  економіки та менеджменту на перший семестр 2020/2021 навч. рік».

У першому семестрі 2020-2021 навч. році згідно індивідуальних планів, викладачами розроблено заходи щодо виховної роботи зі студентами. Крім цього всі викладачі кафедри  економіки та менеджменту є   кураторами академічних груп як денного, так і заочного відділення.

Зокрема, з метою розвитку гармонізації внутрішньоколективних відносин, проведено тематичні зустрічі студентів з представниками підприємств та організацій міста Києва, організована зустріч студентів кафедри економіки та менеджменту  з проректором з розвитку Д.В. Кушерець, організовано ряд екскурсій на провідні підприємства міста Києва.

Детальніші заходи планування, проведення та результати виконання поточної виховної роботи куратором на новий навчальний рік в закріпленій за ним групі передбачаються в «Журналі куратора академічної групи». Куратори груп разом із студентським активом та студентами брали участь у міжкафедральних заходах, проведенні студентських олімпіад та конференціях, засіданнях наукового гуртка «Менеджмент».

 

 1. НАУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти – важлива складова як навчального процесу, так і підготовки майбутніх науковців. Система організації НДРС на кафедрі  економіки та менеджменту склалась протягом десятиліть – це організаційний процес, яким охоплена значна частина здобувачів вищої освіти як денної, так і заочної форми навчання. Метою науково-дослідної роботи, що активно проводиться на кафедрі  економіки та менеджменту, є забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти та формування у них інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури. Важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну передовим досвідом між науковцями з інших закладів вищої освіти та науково-дослідних установ України та зарубіжжя, а також дають змогу налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної діяльності.

Науково-дослідницька робота студентів в позанавчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Науковий гурток «Менеджмент» – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів кафедри, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Курсові, дипломні і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від студентів уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. На кафедрі захищаються курсові та дипломні роботи і проекти, що пов’язані з науковою роботою кафедри та реальними завданнями підприємств, де вони впроваджуються. Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє система заохочень. З метою розвитку студентської наукової творчості в університеті розвинуто систему стимулювання.

Зокрема на кафедрі встановлено наступні форми заохочення студентів спеціальності, які займаються науково-дослідною роботою:

 • -отримання додаткових балів до рейтингу студентів, що враховуються оцінюванні знань студентів з дисциплін, до яких належать наукові здобутки;
 • рекомендація до вступу в аспірантуру;- нагорода дипломами університету;
 • подяка із занесенням в індивідуальний план студента.

 

На кафедрі діє система ефективного, поетапного контролю за ходом науково-дослідницької роботи викладачів, а також механізм надання конкретної допомоги кожному претенденту на здобуття вченого ступеня. Передбачається відповідальність завідуючого кафедри за підготовку кандидатів наук, за роботу викладачів над підвищенням своєї кваліфікації шляхом стажування, участі в наукових конференціях.

Так  у першому семестрі 2020-2021 н.р  викладачі кафедри економіки та менеджменту, брали участь у наукових конференціях та стажуваннях.

 

 02.03.2020-18.12.2020

Доц.Прохорова М.Е. пройшла наукове стажування та отримала сертифікат про підвищення кваліфікації: CERTIFICATE OF COMPLETION «The innovative Methods and  Technologies of Teaching: The Newest in the European Education Practice»

 

16.12-18.12.2020

Доц. Прохорова М.Е.  та викладачі кафедри брали участь у INTERNATIONAL PUBLIC ORGANIZATION “INTERNATIONAL PROJECTS”POINTMAN LEADERSHIP INSTITUTE, Switzerland Запобігання корупції та ефективне лідерство (16 год)

Кафедра економіки та менеджменту брала участь  у міжнародній он-лайн конференції "Організація мініципального управління в Польщі"

9.12.2020

Nadiia Shmygol is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Організація мініципального управління в ПольщіTime: Dec 9, 2020 01:00 PM Kiev

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89264708135?pwd=WnFBSlB5QkYwZHVCUHBnUjB3bVpaQT09

Meeting ID: 892 6470 8135 Passcode: BjkSg8

 

09-10.12.2020

Лекції Володимира Бахрушина на тему «Забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу».

Студенти магістратури, керівники дипломних проєктів (робіт), викладачі і студенти кафедри економіки та менеджменту були запрошені прослухати лекції Володимира Бахрушина, д.ф.-м.н., професора кафедри системного аналізу та обчислювальної математики на тему «Забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу».

Основні питання:

 1. Поняття академічної доброчесності. Основні види порушень академічної доброчесності.
 2. Академічний плагіат, плагіат та самоплагіат.
 3. Фабрикація, фальсифікація та інші види порушень.
 4. Поняття та види академічної відповідальності.
 5. Практики забезпечення академічної доброчесності в Україні та світі.

Лекції відбулися 9 та 10 грудня 2020 року о 16:00 в онлайн-форматі.

Параметри підключення: https://us02web.zoom.us/j/81609828017?pwd=U081cEQvSFRZOTRSV0h3dE94cXBFZz09 Ідентифікатор конференції: 816 0982 8017 Код доступу: 2020

 

6-9.10.2020

Kongresie Współpracy Transgranicznej Lublin 2020

Доц. Прохорова М.Е. прийняла участь як слухач у Kongresie Współpracy Transgranicznej Lublin 2020, Lublin, 6-9 października 2020 r. https://kongres.lublin.eu/ у роботі секцій:

Priorytety samorządu w nowej rzeczywistościKreatywny rozwój – gospodarka bez przymusu wzrostu Prezentacja form wsparcia udzielanych przez Lublin Ventures

 

20.09.2020

Доц.. Прохорова М.Е. прийняла участь у онлайн I Konferencji Naukowej „Artefakty a mechanizmy w społeczeństwie i gospodarce” 20 września 2020, IMW, Jedlina Zdrój, Wroclaw  Zakres tematyczny konferencji:

 

Niewartościowanie – warunkiem rozwoju

Empatia – rozumienie społeczeństwa i gospodarki

Współczesne metody w zarządzaniu organizacją na przykładzie JST

Duch kapitalizmu w XXI wieku – wartości w gospodarce

Uczestnicy Konferencji reprezentowali uczelnie z 5 państw. Konferencja prowadzona była stacjonarnie oraz za pomocą łączy internetowych.

 

Затверджено протоколом засідання        кафедри № 9 від 25.02.2021 р.

 

 

Завідувач кафедри «Економіки та менеджменту»,

к.е.н., доцент                                                                        М.Е. Прохорова

Наукова робота

Абітурієнту

Бакалаврат

Магістратура

Студенту

Новини

Контакти