Рішення приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»(Протокол №5 від “31”січня 2018 р. )

УХВАЛИЛИ:

1. Поновити з 01.02.2018 року до складу студентів Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»:
- Карабєйнікова Олексія Васильовича;
- Риженко Ілону Володимирівну.

2. Перевести з 01.02.2018 року до складу студентів Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» Забару Сергія Сергійовича.

3. Поновити з 01.02.2018 року до складу студентів Кропивницького інституту Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»:
- Кошман Віту Володимирівну;
- Танакову Марину Юріївну.

4. Поновити з 01.02.2018 року до складу студентів Кропивницького коледжу Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» Голуб Аліну Анатоліївну.