Кафедра публічно - правових дисциплін

Історія кафедри

Кафедра публічно-правових дисциплін була cтворена у 2008 році в Університеті сучасних знань з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з права та забезпечення викладання нормативних і професійно орієнтованих дисциплін на високому навчально-методичному рівні.

За всі роки розвитку та існування кафедри не тільки збільшилась кількість викладачів, значно виріс їх професійний рівень. За результатами досліджень науково-педагогічним складом кафедри опубліковано понад 300 наукових робіт, взято участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, розширився перелік дисциплін відповідно до змін у сфері права.

Колективом кафедри досягнуто значних наукових, навчально-методичних та професійних результатів: удосконалення робочих навчальних планів та програм дисциплін відповідно до змін, які постійно відбуваються у сфері права; освоєння нових дисциплін, розробка методик їх викладання; видання підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплексів; вдосконалення методів, форм та технічного супроводу проведення аудиторних занять.

Технічна база

Кафедра публічно-правових дисциплін має в розпорядженні хорошу технічну базу, використовує новітні підручники та навчальні матеріали, тим самим забезпечуючи якісну підготовку сучасних фахівців. Всі навчальні дисципліни забезпечені конспектами лекцій, також кафедрою розробляються відеолекції. На кафедрі є кабінет інформаційних технологій, обладнаний комп'ютерами: електронна бібліотека кабінету налічує більше 600 джерел спеціалізованої правової літератури.

Велику роль у навчанні відіграє проведення і підготовка ділових та рольових ігор, дискусій, що допомагає активізувати мислення студентів, підвищити їх самостійність у вирішенні проблем. Такі активні методи забезпечують емоційну обстановку відтворення знань, полегшують засвоєння навчального матеріалу, створюють сприятливий для засвоєння знань настрій, заохочують до навчальної роботи.

Отримані теоретичні знання студенти можуть використовувати під час стажування та практичної підготовки: вони проходять практику у Товаристві «Знання» України; приватному підприємстві «ПАРК»; юридичній клініці «Захист»; громадській організації «Сила Києва»; ТОВ «Вибір»; ТОВ «Юрзовсервіс»; ТОВ «Дівіна»; ТОВ «Логопарк»; юридичній компанії «Юрімекс»; товаристві з обмеженою відповідальністю «Таксопласт»; Дніпровському РУ ГУМВС.

Навчально-методична робота

В основі методичної роботи кафедри лежить принцип вільного розвитку особистості та пріоритетності інтересів самовираження та самореалізації студентів.

Робота спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами, створення і удосконалення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців.

Університет забезпечує навчальний процес студентів кафедри навчально-методичною літературою, посібниками; кафедра розробляє відеолекції, проводить підготовку до друку та публікації підручників та навчальних посібників, лекцій у електронному варіанті.

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів. В сучасних умовах інтенсивного розвитку всіх сфер діяльності суспільства потреба в інноваційності постає як мета. Основною метою освіти є сприяння формуванню у студентів інноваційного мислення та професійного підходу до справи.

Для вирішення цієї задачі необхідне постійне удосконалення навчального процесу, розробка та впровадження нових ефективних інноваційних методів навчання, детальний аналіз та узагальнення досягнень, що існують в Україні та в усьому світі, підготовка та проведення наукових конференцій для студентів. У зв'язку з цим суттєво підвищується роль методичної роботи кафедри, активної діяльності у цьому процесі як викладачів, так і студентів. Ця активність допомагає нам рухатись уперед.

Науково-дослідна робота

Кафедра постійно проводить науково-дослідну роботу, яка сприяє відповідності наукової основи потребам ринку праці та суспільства України та світу. Дослідна робота сприяє подальшому розвитку та підвищенню кваліфікаційного рівня викладачів.

Основні напрями досліджень:

 1. актуальні державно-правові проблеми розбудови України;
 2. права і свободи громадянина в умовах становлення правової держави в Україні;
 3. розвиток правових демократичних засад державного управління у світлі Сучасного Європейського досвіду;
 4. теоритеко-правові аспекти правоохоронної діяльності в Україні.

Участь у конференціях

Викладачі та студенти кафедри публічно-правових дисциплін щороку беруть участь у різних міжнародних науково-практичних конференціях в Україні, за матеріалами яких видаються збірники наукових статей. Участь у конференціях дає можливість зрозуміти ключові проблеми на сучасному етапі права України, побачити сучасні тенденції, зміни та перспективи розвитку права, на основі цього побудувати подальший напрямок вищої освіти для студентів Університету сучасних знань, підвищити кваліфікаційний рівень викладачів. Участь у семінарах та конференціях сприяє вдосконаленню наукової роботи викладачів та студентів.

За минулий рік колектив кафедри брав участь у:

 • проведенні круглого столу на тему: «Смертна кара:справедливе покарання чи невиправдана жорстокість»;
 • всеукраїнській науково-практичній конференції присвяченій творчості В.Шинкарука: «Восьмі Шинкаруківські читання»;
 • міжнародному круглому столі на тему: «Права людини у творчій спадщині Т.Г.Шевченка в контексті сучасності».

Співробітницька діяльність

Важливу роль у житті викладачів та студентства грає співробітницька діяльність кафедри. Ми підтримуємо творчі та наукові зв'язки з іншими кафедрами вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів України:

 1. Київський міжнародний університет
 2. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 3. Київський університет імені Бориса Грінченка
 4. Національний університет ДПС України
 5. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
 6. Товариство «Знання» України

Також ми беремо участь в роботі «Юридичної клініки» Університету сучасних знань з надання правової допомоги населенню.

Досягнення та соціальна діяльність

Кафедра проводить активну виховну та соціальну діяльність серед студентів Університету і Київського коледжу, бере участь у всіх заходах Університету й Товариства «Знання» України. Зазвичай це новорічні та щорічні концерти, присвячені міжнародним святам.

Також студенти кафедри активно беруть участь в організації та проведенні різних громадських заходів, отримуючи таким чином можливість застосовувати знання та навики на практичному рівні, проявити свої творчі можливості. 

owl.carousel.min.js