Кафедра фінансів, обліку і оподаткування

Науково педагогічний склад кафедри «Фінанси, облік та оподаткування» задіяний в розробці наступних державних та наукових тем:

„Механізм взаємодії економіки України зі світовим господарством в умовах глобалізації" (номер державної реєстрації 01БФ048-01);

„Інтеграційна стратегія України в європейський економічний простір" (номер державної реєстрації 01БФ048-06);

"Україна в міжнародних інтеграційних процесах" (номер державної реєстрації 01БФ048-11);

"Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти" (номер державної реєстрації 01БФ048-16) які є складовою наукових досліджень Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України" і Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Наукові проблеми державотворення України".

«Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку», яка є складовою наукових досліджень Академії митної служби України.

Члени кафедри «Фінанси, облік та оподаткування» є:

членами редколегій наукових журналів: фаховий збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (2-ий заступник головного редактора); електронне фахове видання «Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки» (відповідальний секретар).

членами Громадської Ради молодих вчених Міністерства освіти та науки України;

керівниками секції «Міжнародний бізнес» Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» та «Шевченківська весна»;

експертами конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Міністерства освіти та науки;

членами робочої групи з розробки Стратегії Інноваційного розвитку України (Міністерство освіти та науки);

членами робочої групи Національних консультацій з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій України. ІТ-сектор. (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України);

членами журі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. (Секція – «Фінанси, грошовий обіг та кредит» та «Економічна теорія та історія економічної думки».)

членами конкурсної комісії з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

членами робочої групи з питань підтримки молодих учених (Міністерство освіти та науки).

Здійснюють опонування та рецензування дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня – кандидата та доктора економічних наук.

Викладачі кафедри Б. Пилипенко, Д. Кушерець, М. Хмара, О.Сотніченко, Т. Хлевицька долучені до участі у науково-практичних заходах, а конкретніше у форумах: Бізнес Концентрат 4.0, Київський економічний форум, Kyiv Smart Forum, Kyiv Global Summit, Woman Peace Security, тощо; у стратегічних діалогах, із останнього: Енергія проривного досвіду для України (зустріч з найвідомішим мислителем сучасності, автором бестселеру «Стратегія блакитного океану», Чан Кімом); у ранкових зустрічах, зокрема: Уроки мислення: поради для тих, хто хоче ефективно вчитися від співавторки найбільш відомого онлайн курсу Барбари Уоклі (професорки Оаклендського Університету у США); участь у європейських програмах Європейського фонду розвитку освіти; Пре-паті вручення нобелівський премій; через відвідування тренінгів: Програма ЦЕХ Бізнес молодість, Code space - course for business analysts тощо.

Члени кафедри «Фінанси, облік та оподаткування» долучені до участі наукових клубів, що діють на базі Університету.

1. Клуб «Start-Up Cluster» - 17 осіб;

2. Науково-методологічний клуб «Smart-Up» - 34 особи.

Члени кафедри «Фінанси, облік та оподаткування» є авторами та співавторами монографій:

Асоціація, як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційні аспекти. Монографія. 2018 рік. М. Хмара (співавтор).

Соціальна та солідарна економіка. Український вибір. Видання Кембрідж. П. Яремович. М. Хмара. Монографія продається на Amazon.

Друкують статті в SCOPUS інформація у самоаналізі(М. Хмара, Д. Кушерець, М. Гриценко)

owl.carousel.min.js