Вінницька філія

10.06.2020 / 11:21

Університет сучасних знань – це вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений у січні 2002 року. Університет заснований громадською організацією Товариство «Знання»України, що має 60-річний досвід науково-просвітницької та освітньої діяльності на теренах України.

Університет сучасних знань відіграє помітну роль в освітній сфері, так як освітня діяльність проводиться відповідно до ліцензії (МОНМС АД серія № 072602 від 14.08.2012 р.) по денній та заочній формі навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

Вінницька філія Університету сучасних знань створена у липні 2002р. як структурний підрозділ Університету сучасних знань. Підготовка у Вінницькій філії УСЗ здійснюється за перспективними на ринку праці напрямами підготовки. Організація навчального процесу у Вінницькій філії УСЗ пов’язана з впровадженням у практику сучасних освітніх технологій, наповненням змісту освіти новими формами та методами навчання з урахуванням передових досягнень педагогічної науки, поєднанням академічного навчання та інноваційних методик.

Метою Вінницької філії УСЗ є забезпечення якісними, сучасними, актуальними на ринку праці освітніми послугами та надання можливості молоді отримувати вищу освіту на основі новітніх технологій навчання.

Керівництво

Кремень Василь Григорович

Президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України, академік НАНУ,  доктор філософських наук, член піклувальної ради УСЗ

Кушерець Василь Іванович

Президент Університету сучасних знань, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки

Ведєрніков Юрій Анатолійович

Ректор Університету, кандидат юридичних наук, доцент.

Теклюк Василь Олексійович

Директор Вінницької філії УСЗ, заслужений працівник культури України.

 

м. Вінниця, вул.Фрунзе, 4

тел. (0432) 65-89-88

сайт: http://usz.vn.ua/